Konstfack

En undersökning om arkitekters och andra konsulters arbete och kunskapsbehov

Karin Fridell Anter

Undersökningen behandlar projekteringsarbetet vid belysning – dess förutsättningar och allmänna status. Hur arbetar man, hur tolkas och tillämpas normer och rekommendationer, och hur ser det aktuella kunskapsbehovet ut? I undersökningen intervjuades arkitekter och inredningsarkitekter med och utan speciell inriktning mot ljus, belysningskonsulter med inriktning mot ljusdesign och med mer teknisk inriktning samt ett litet antal beställare/förvaltare.

Undersökningen genomfördes 2010 av Karin Fridell-Anter, Johanna Enger, Cecilia Häggström och Joanna Thede. Rapporten heter Om belysningsprojektering och kan och kan hämtas som pdf-fil från arkus.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud