Lunds universitet Publikationer

Smartare ljus ger bättre hälsa

Rätt ljus är bra både för den egna hälsan och för att minska energianvändningen. Det har forskarna vetat länge, ändå går utvecklingen mot smartare ljusmiljöer väldigt långsamt. Hälften av alla ljusinstallationer i offentliga miljöer och företag består fortfarande av traditionella lysrör. Det är väldigt konstigt, säger Thorbjörn Laike, miljöpsykolog och föreståndare för Centrum för energieffektiv belysning (Ceebel) i Lund. I slutet av 1900-talet gjordes försök där man studerade människors hälsotillstånd under arbete i olika ljusmiljöer. Man jämförde miljöer med så kallade hf-don (högfrekvensdon som omvandlar växelström till högfrekvensström) med traditionella lysrör. De som deltog märkte ingen skillnad – men de traditionella ljusen hade ett subliminalt flimmer på grund av växelströmmen, till skillnad från de mer energieffektiva hf-donena.  Flimret påverkade EEG-verksamheten, det vill säga hjärnans aktiveringsgrad, hos många personer, och andelen som hade huvudvärk var betydligt större, säger Thorbjörn Laike.

Sedan dess har det hänt väldigt mycket på belysningsmarknaden. Till exempel har ju Led-ljusen kommit i snabb takt. I ett nytt forskningsprojekt har forskarna på Ceebel studerat Led-ljusens påverkan jämfört med lysrör, men resultaten blir klara först senare i vår. De konventionella glödlampornas utfasning ställer också nya krav. Nu gäller det att hålla koll på nya parametrar när man köper lampor, till exempel färgtemperatur och färgåtergivning. En lågenergilampa på 9 watt kan ju lysa lika starkt som en gammal 75-wattslampa. Människan är beroende av ljus för sitt välbefinnande. Bäst är förstås dagsljuset. För den som går till jobbet i mörker, går hem i mörker och har dålig belysning på arbetsplatsen riskerar att bli väldigt trött. Det beror på att ljus bromsar sömnhormonet melantonin i kroppen. Utan ljus ökar mängden melatonin i kroppen under dagen. Samtidigt som det kan bli svårt att somna på kvällen, säger Thorbjörn Laike. Den optimala belysningen på kontoret är att använda så mycket dagsljus som det går. Sedan ska man satsa på mer indirekt ljus, omfältsljus, som reflekteras i tak och väggar och använda mindre ljus på själva arbetsytan.

TEXT: JOHAN WICKSTRÖM

Utdrag ur ENERGIVÄRLDEN. Information och nyheter från Energimyndigheten Nr 1 2012

Energivärlden är Energimyndighetens tidskrift som utkommer med fem nummer per år. Den vänder sig till alla som är intresserade av energifrågor.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud