Energimyndigheten Länkar

De nya kraven på gatubelysning

gatlampa

I april skärptes kraven på gatu- och kontorsbelysning, bland annat för högtrycksnatriumlampor. Nästa steg i utfasningen börjar 2015. På sikt förväntas de nya belysningslösningarna leda till både bättre belysning med lägre driftskostnader och den årliga elanvändningen förväntas minska med 38TWh från och med år 2020

Energimyndighetens hemsida finns praktisk  belysningsinformation för beställare och upphandlare.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud