Demonstrationsanläggningar

Malmö by Light 2012

I november kan du uppleva nya sätt att ljussätta Malmö stadsmiljö! Då anordnas :by Light 2012.  Arrangemanget pågår från 2 till 11 november från skymningen och framåt. På tio platser släcks den vanliga belysningen ner och ersätts av nya lösningar från inbjudna ljusdesigners och belysningsföretag. Syftet är att hitta nya innovativa lösningar för ljussättning i stadsmiljön.

 Info

Mer om ljus i Malmö – Malmö Stadsmiljöprogram

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud