Energimyndigheten Konferenser & seminarier

Energiutblick 2013

Energiutblick 2012 bjöds 2 100 deltagare  på 70 sessioner, 400 talare och 65 företag.  Målet för Energiutblick 2013 är att bli en ännu bättre och intressantare mötesplats med  fokus på hela energisystemet från tillförsel till användning.  

Håll dig uppdaterad om konferensen på webbplatsen www.energiutblick.se. Där kan du även ladda ner presentationer från flera av de talare som medverkade och titta på bilder och filmer från årets och förra årets konferens.

Tid: 13-14 mars 2012

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud