Tekniska Högskolan i Jönköping

Ökat användande av dagsljus – en demonstrationsanläggning

Huvudsyftet med projektet är att i en demonstrationsanläggning för ökat utnyttjande av dagsljus som allmänljus pröva ett antal dagsljuslösningar för stora allmänna utrymmen såsom kontors- och undervisningslokaler.

De frågor som särskilt kommer att undersökas är ljusnivårelaterade. Vid vilka nivåer uttrycker sig försöksgruppen positivt respektive negativt om demonstrations-anläggningen och vilka nivåer är kritiska? Huvudhypotesen som undersöks är att en varierad ljusplanering av allmänljuset anpassat till dygnets naturliga ljus- och mörkercykel och med möjlighet till individuell anpassning kommer att upplevas mer positivt av brukarna och vara mer energieffektiv än de konventionella anläggningar som dimensioneras med en statisk belysning enligt dagens rekommendation.

Projektledare: Monica Säter, Tekniska Högskolan i Jönköping, Avd f Belysningsvetenskap

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud