LED-seminarier

Referat från Ljuskulturs LED-seminarium

Staffan Annell Staffan Annell, Annell Ljus + Form och Johan Elm, ERCO Lighting höll föredrag under Ljuskulturs LED-seminarium vid Northern Light Fair i Stockholm den 5 februari 2009. Nedan följer ett referat från Staffan Annell

Staffan Annell inledde med en betraktelse över det färgväxlande LED (RGB) ljusets utbredning och noterade att medan en mer traditionell färgsättning av våra vistelsemiljöer oftast hanteras av utbildade kompetenser, som arkitekter och landskapsarkitekter, så är detta inte lika självklart när det skall färgsättas med ljus, vilket illustrerades med en rad avskräckande exempel. Besinning och måttfullhet förordades liksom även att till bokstavskombinationen RGB addera det V som borgar för en grund av vitt ljus som sedan, av definierade skäl och vid speciella tillfällen, kan övergå till mer färgglada effekter.

Vidare enligt resonemanget så grundas ofta beslut om färgväxling på önskemål om att skapa en image, ge en karaktär som skall märkas, vara en effekt som betraktare skall kunna identifiera, prata om och referera till. Något som alls inte blir fallet när en flora av allt mellan det mest smakfulla och groteska får grassera och möjligheter istället utvecklas till en mättnad och en flykt från tekniken.

Staffan Annell fortsatte sitt inlägg med att mer generellt påpeka att LED-ljusets monokromatiska karaktär, färgat som vitt, innebär nya utmaningar och att alla, oavsett längre eller kortare erfarenhet av ljussättning, behöver bygga upp nya referensramar på grund av att de speciella, spektrala egenskaperna och uttrycket ger en helt ny känsla och visuell balans, som egentligen ingen har erfarenhet av eftersom tekniken är så pass ny.

Också påtalades en risk för utarmning av viktiga egenskaper som ljuskvalitet, synkomfort, bländfrihet och kontrast. Begrepp som annars under flera år, sakta men säkert, inneburit en allt högre visuell kvalitet i många belysningsanläggningar och som nu riskerar att tappas bort i extas över den nya tekniken enligt syndromet ”det är ju alla fall LED”.

Slutligen så konstaterade Staffan Annell att vi är i början på ett av belysningshistoriens största teknikskiften och att LED, som utvecklas i högt tempo, har en fantastiskt spännande potential som med säkerhet kommer dominera framtida belysningslösningar, men att det ännu finns många skrönor och svårtolkad faktaredovisning som tillsammans med brist på erfarenhet och lömska fallgropar innebär att många investeringar nu görs där man efter några år tyvärr kommer att kunna konstatera att en anläggning, av olika skäl, inte alls kom att motsvara förväntningarna. Denna utveckling kan seriösa aktörer hjälpa till att mildra genom att vara insatta, noggranna och att använda sunt förnuft.

 

Kontakta Staffan Annell

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud