Forskning Övrigt Tekniska Högskolan i Jönköping

Belysningsfrågor i byggprocessen: Orsaker till brister och förslag till en förbättrad process

Licentiatseminarium den 27 november 2012 kl. 13-15 på KTH

På seminariet presenterar Peter Pertola sin licentiatavhandling Belysningsfrågor i byggprocessen: Orsaker till brister och förslag till en förbättrad process som handlar om varför vi inte har bättre belysning i våra lokaler (inomhusmiljöer) och vad som kan göras för att förbättra situationen. Fokus ligger på hur belysningsinformation och kunskap hanteras i byggprocessens olika skeden och former och en hypotes är att goda intentioner avseende belysning i början av en byggnadsprocess till stor del kan försvinna i senare delen av processen.

Se Inbjudan till licentiat seminarium 2012 för mer detaljerad information och anmälan. Och här hittar du själva  avhandlingen.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud