Konstfack Övrigt

OPTIMA: Pilotstudier kring optimering av energibesparing, rumsupplevelse och funktionalitet vid belysningsplanering

Karin Fridell Anter

Projektet tog sin utgångspunkt i behovet av energibesparing och de nya krav detta ställer på belysning och ljuskällor. Det syftade främst till att utarbeta metoder för att undersöka hur belysningslösningar och färgsättning påverkar rumsupplevelse och funktionalitet.

Forskare inom projektet: Docent Karin Fridell Anter (projektledare), högskolelektor MSc Ulf Klarén, och belysningsdesigner MSc Johanna Enger.

Projektet pågick mars 2010-februari 2011. Det är finansierades av Energimyndigheten. Alcro-Beckers och Philips Lighting bidrog med expertkunskaper, arbete och material.

Länk till slutrapport: http://philips.flashpublisher.se/flashpublisher/magazine/61

Övrig publicering sker tillsammans med resultaten från projektet SYN-TES, se www.konstfack.se/SYN-TES

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud