Avslutade projekt inom programmet Konstfack Övrigt

Ljusförstärkande färgsättning av rum

Karin Fridell Anter

Projektet har undersökt sambandet mellan färgsättningen i ett rum och den belysningsstyrka som krävs för att rummet ska uppfattas som ljust samt uppfylla specificerade funktionella krav. Det byggde direkt på resultat från det tidigare projektet OPTIMA.

Hypotesen var att belysningsstyrkan och därmed energiåtgången kan minskas genom samverkan mellan färgsättningen och ljusets formbeskrivande spridningsmönster i rummet. Observatörer fick utföra vissa arbetsuppgifter och gavs möjlighet att reglera ljusnivån. Detta upprepades med olika färgsättningsalternativ.

Resultatet stödde hypotesen men visade samtidigt på behovet av ytterligare forskning för att klargöra hur denna kunskap kan användas i praktiken.

Forskare inom projektet: Docent Karin Fridell Anter (projektledare) och tekn. dr. Cecilia Häggström.

Projektet pågick mars 2011-februari 2012. Det är finansierades av Energimyndigheten. Alcro-Beckers och Philips Lighting bidrog med expertkunskaper, arbete och material.

Länk till slutrapport: http://philips.flashpublisher.se/flashpublisher/magazine/76

Övrig publicering sker tillsammans med resultaten från projektet SYN-TES, se www.konstfack.se/SYN-TES

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud