Konstfack Övrigt

Sambandet mellan belysningstekniskt mätbara variabler, visuell komfort och upplevelsen av ljuset i rummet

Karin Fridell Anter

Projektet är finansierat av Energimyndigheten och pågår under oktober 2012 – augusti 2013. Det drivs av Konstfacks forskargrupp för Färg & Ljus.

Inom projektet görs en tvärvetenskaplig forskningsöversikt över sambandet mellan å ena sidan data framtagna inom en belysningsteknisk tradition och å andra sidan ett antal upplevelsemässiga variabler. Dessutom görs en pilotstudie om arbetsbelysning, där olika alternativ testas i full skala.

Projektledare är docent Karin Fridell Anter, och övriga forskare inom projektet är MSc Ulf Klarén och tekn. dr. Cecilia Häggström. Till projektet knyts också en tvärvetenskaplig referensgrupp.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud