Lunds universitet Övrigt Projekt inom programmet

Upplevelse av utomhusbelysning i urban miljö – Doktorandtjänst i Miljöpsykologi vid LTH

Doktoranden förväntas delta i forskningsprojekten ”Utomhusbelysning i Hyllie”, finansierat av Energimyndigheten och ”Urban arkitektur som stödjer ett uthålligt transportmedel – gång”, finansierat inom ramen för Formas program för samordnad stadsutveckling. Arbetet syftar till att teoretiskt och empiriskt analysera samband mellan gående å den ena sidan och urbana designkvaliteter, med särskild vikt på utformning av artificiell belysning.
 
Den miljöpsykologiska forskningen är företrädesvis tillämpad och doktorandarbetet innebär både självständiga litteraturstudier, och omfattande empiriskt arbete i laboratorium och i Hyllie, Malmö. I det empiriska arbetet ingår direkt kontakt med allmänhet och olika brukargrupper. Forskningen bedrivs i en tvärvetenskaplig forskargrupp och i nära samarbete med Malmö Stad. Anställningen innebär aktiv medverkan i dessa samarbeten samt inom ramen för
Lunds Universitets samarbetsforum Urban Arena.
 
 
  

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud