Forskning Övrigt Publikationer

Syn och belysning för äldre

Arbetsmiljöverket har publicerat en kunskapsöverikt med temat Syn och belysning för äldre som har utarbetats vid Skolan för Teknik och Hälsa vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Rapporten är ämnat att fungera som ett komplement till en tidigare utförd kunskapsöversikt gällande äldre arbetskraft (Östlund, 2012) och mer i detalj redovisa synrelaterade åldersförändringar och behov. Variabler som påverkar hälsa och möjlighet till utförande av arbetsuppgifter utifrån tillgång till dagsljus, åldersrelaterade ögonförändringar och de synergonomiska aspekterna för äldre arbetstagare lyfts fram. Rapporten består av två huvudavsnitt. Den första behandlar ögats åldrande och dess visuella konsekvenser för äldre arbetstagare utifrån synergonomiska aspekter och är huvudsakligen författat av optiker Susanne Glimne vid Karolinska institutet. Den andra delen tar upp ickevisuella effekter och främst sambanden mellan tillgång på dagsljus och hälsoeffekter med fokus på äldre arbetstagare och är huvudsakligen författat av ljusdesigner Federico Favero, KTH. Huvudansvarig för kunskapsöversikten är professor Jörgen Eklund och därutöver har ögonläkare docent Kristina Teär Fahnehjelm, S:t Eriks Ögonsjukhus och Karolinska Institutet samt professor Jan Ejhed, ljuslaboratoriet vid KTH, bidragit. Kontaktperson vid Arbetsmiljöverket i sakfrågorna har varit docent Per Nylén.

Rapporten finns till nedladdning på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud