Forskning Övrigt Trafikverket

Miljonvinst med halverad tunnelbelysning

MILJON~1Har det välbeprövade men likväl ålderdomliga kravet för ljusstyrkan beträffande belysningen i landets tunnlar spelat ut sin roll? Förmodligen. En KTH-forskare har testat modernt LED-ljus i en tunnel norr om Stockholm och kommit fram till att kvaliteten på ljuset är vida överlägsen den gamla belysningens dito, att sikten blir bättre med LED-ljus i förhållande till befintlig ljusteknik och att LED-ljus dessutom kräver mindre energi.

Läs mer om forskningen som Eran Aronson på KTHs ljuslaboratorium har genomfört på uppdrag av Trafikverket på KTHs hemsida.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud