Forskning Övrigt Profiler Tekniska Högskolan i Jönköping

Ny professor inom forskningsområdet Bebyggd miljö vid Tekniska högskolan i Jönköping

ThorbjšrnLaike01Thorbjörn Laike utnämndes 2012-04-01 till Adjungerad professor i ämnet miljöpsykologi med särskild inriktning mot belysning.

Ämnesbeskrivning: Miljöpsykologi studerar relationen mellan människan och den fysiska miljön utifrån ett psykologiskt perspektiv. Studiet omfattar såväl byggd miljö som naturmiljö, eller någon del därav. Ämnet studerar hur människan påverkas av och själv påverkar den fysiska miljön. Miljöpsykologin har en tvärvetenskaplig utgångspunkt med teoretiska rötter i flera discipliner som psykologi, ergonomi, medicin och arkitektur. Särskilt studeras ljusets inverkan på människan utifrån  såväl visuella som biologiska och emotionella aspekter. Syftet är att förstå hur ljusets egenskaper påverkar människans förutsättningar för perception och upplevelse av rummet, påverkan av cirkadiska rytmer, kognition och emotioner. Forskningen är tillämpad och applicerbar i verkliga miljöer.

Foto: Mikael Risedal

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud