Ljusforskning utom programmet Övrigt

Mindre oljus med ny design av LED gatubelysning

En internationell forskargrupp (Xuan-Hao Lee, Ivan Moreno och Ching-Cherng Sunhar) frånInstitute of Lighting and Display Science/Department of Optics and Photonics, National Central University i Taiwan och Unidad Academica de Fisica, Universidad Autonoma de Zacatecas i Mexiko har studerat möjligheterna att förbättra gatubelysning med hjälp av LED och presenterar sina resultat i en artikel High-performance LED street lighting using microlens arrays i Optics Express (Vol. 21, Issue 9 – May 6, 2013, pp: 10612-10621). De presenterar en design för en effektiv LED armatur som de har utvecklat med hjälp av datormodellering.  Prototyp av armaturen planeras till oktober.

Enligt forskarna sprider den bästa LED belysningen på marknaden ca 10% av sin energi horisontellt eller vertikalt, men de hävdar att deras egen design kan minska mängden till bara 2%. Forskarna tror också att armaturen skulle kräva 10-50% mindre energi för att lysa upp en vägsträcka än dagens LED belysning. Deras design bygger på tre avgörande komponenter för att säkerställa att den stora majoriteten ljuset belyser en förutbestämd rektangulär yta av vägen:

  • En särskild TIR (total inre reflektion) lins för varje lysdiod som är konstruerad för att fokusera ljusets strålar så att de reser parallellt med varandra i en enda riktning.
  • De TIR täckta lysdiodernamonteras in i ett reflekterande hålrum för att ”återvinna” alla ljusstrålar som inte färdas den önskade banan.
  • Det fokuserade ljuset leds genom en diffusor  för att hantera oönskade reflexer.

Läs mer i Optics Express.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud