Energimyndigheten Övrigt Utbildning

Avancerad belysningsutbildning på Lighting Research Center 10-15 juni 2013 – anmäl dig nu!

logotyp energimyndghetenSwedish Seminar 2013_rev130207

Tid: 10 – 15  juni 2013
Plats: Lighting Research Center i Troy, NY, USA

Genom effektiv belysningsteknik sparar man stora mängder energi och kan dessutom ofta förbättra upplevelsen av ljuset! Ett led i Energimyndighetens belysningsstrategi är utbildning och där samarbetar de sedan flera år med välrenommerade Lighting Research Center i Troy, NY, USA.

Kursen vänder sig till personer som är verksamma inom belysningsområdet på myndigheter, högskolor/universitet, kommuner, företag eller som konsulter i belysnings-Sverige.

Kursinnehåll

Modulär uppbyggnad efter deltagarnas önskemål på avancerad nivå.
Exempel på ämneskategorier:

(1) Photometry and Lighting Measurement
(2) Solid-State Lighting Technologies
(3) Outdoor Lighting
(4) Light and Color
(5) Human Factors in Lighting
(6) Daylighting
(7) Light and Health

Kurskostnad

Energimyndigheten har ett avtal med LRC och står för den huvudsakliga kostnaden för kursen, dock tas en viss kursavgift ut beroende på deltagarkategori. Resa och logi betalas av alla deltagare själva.

Deltagare från andra myndigheter                                                Gratis
Deltagare från kommuner och högskolor/universitet            600 USD
Deltagare från företag och konsulter                                            600 USD

Läs mer om kursen i Avancerad belysningsutbildning på LRC juni 2013 och i Swedish Seminar 2013.

Anmälning och frågor om kursen:

Thomas Sandvall                        thomas.sandvall[AT]energimyndigheten.se
Helena Ahlkvist Johansson   helena.ahlkvistjohansson[AT]energimyndigheten.se
Peter Bennich                              peter.bennich[AT]energimyndigheten.se

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud