Information Övrigt Trafikverket

Lighting the Cities – Accelerating the Deployment of Innovative Lighting in European Cities

Lighting the Cities

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm Rapporten Lighting the Cities – Accelerating the Deployment of Innovative Lighting in European Cities från Europeiska kommissionen ger riktlinjer för hur man bäst kan gå vidare med utbyggnaden av LED-belysning i europeiska städer. Den riktar sig huvudsakligen till städer som fortfarande funderar på sina första LED projekt och har begränsad erfarenhet av LED-belysning. Riktlinjerna har sammanställts av en särskild EU-arbetsgrupp  och baseras på konkreta erfarenheter av LED-belysning  i utvalda europeiska städer. Rapporten är uppföljning av Europeiska kommissionens green paper Lighting the Future som identifierade europeiska städer som potentiella ledare för spridning av innovativa LED-belysningslösningar.

Fördelarna LED baserade lösningar för städer och medborgare kan vara flera. LED ger mer kontrollerbar ljus med högre kvalitet, förbättrad visuell prestanda och förbättrar stämningen och säkerheten av stadsmiljöer. LED-belysning kan också göra städer ”grönare” genom att spara energi och genom att minska kostnader jämfört med befintlig belysningsinfrastruktur. Eftersom belysningen står för cirka 50% av elförbrukningen i våra städer kommer införandet av intelligenta LED belysningslösningar att spela en viktig roll i att minska städernas koldioxidutsläpp och i övergången till smartare städer.

Rapporten kan laddas ner genom att klicka på rapporttiteln ovan eller från http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2303

På Photonics Unit webbsidorna på Cordis kan man även ladda ner bilagorna till rapporten:  http://cordis.europa.eu/fp7/ict/photonics/digitalagenda-and-ssl_en.html

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud