Information Övrigt Trafikverket Utveckling

Rätt belysning på Ölandsbron

Efter 40 år sedan invigningen av Ölandsbron 1972 var det dags för en grundlig översyn av armaturer, kablar och egentligen allt som har med belysningen att göra. I juni 2013 var arbetet slutfört och resultatet är 412 nya armaturer med LED-belysning och styrsystem som gör belysningen adaptiv. Tekniken är ny för Sverige och bland de första i världen. Det finns visserligen anläggningar med varierande ljusstyrka på andra håll, men då handlar det om styrning efter kalender eller klocka.
Det som gör belysningen på Ölandsbron unik är att ljusets styrka styrs i realtid via uppgifter från Trafikverkets system, till exempel väderstationer och trafikövervakningssystem. I och med att Ölandsbron har variabla hastighetsgränser finns redan bra tillgång till data som kan användas för att ställa in ljuset. Följande nivåer används:
• låg vid lite trafik och bra förhållanden.
• mellan under större delen av tiden.
• standard när det är mycket trafik, halka och/eller dålig sikt.
• dirigerad då trafikledningscentralen slår på extra mycket ljus, exempelvis vid extrem väderlek eller olycka.
Trafikverket kommer under de kommande åren utvärdera
anläggningen och intresset från både Sverige och omvärlden väntas bli stort. För mer information om belysningen på Ölandsbron, kontakta Trafikverkets kundtjänst 0771-921 921.
trafikverket_cmyk
När Ölandsbron som invigdes 1972 behövde ny belysning valde man en teknik som är ny för Sverige och en lösning som är bland de första i världen. Den ny belysning består av  412 nya armaturer med LED-belysning och styrsystem som gör belysningen adaptiv. Det unika med systemet är att ljusets styrka styrs i realtid via uppgifter från Trafikverkets system, till exempel väderstationer och trafikövervakningssystem. Ljuset styrs både av vädret och trafikmängden på bron.
Trafikverket kommer under de kommande åren utvärdera anläggningen och intresset från både Sverige och omvärlden väntas bli stort. För mer information om belysningen på Ölandsbron se Trafikverkets informationsblad.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud