Information Trafikverket Utveckling

TALQ Specification godkänd!

talq-consortium-temp-logo

TALQ Consortium har nu meddelat att TALQ specifikationen är färdig. Syftet med specifikationen är att underlätta tillväxten av marknaden för intelligenta utomhusbelysningssystem. Att olika leverantörers system inte fungerar ihop har identifierats som det främsta hindret för utbyggnad av centralt styrda utomhusbelysningssystem. Genom att möjliggöra samverkan mellan olika leverantörers system blir det lättare för beställare att fatta beslutet att förnya de gamla utomhusbelysningssystemen.

TALQ specifikationen är tillgänglig för alla medlemmar i TALQ Consortium, som kan nu börja utveckla TALQ kompatibla lösningar. Nästa steg för konsortiet är att utveckla processer för att kontrollera dessa lösningars kompatibilitet med TALQ specifikationen. Endast produkter som har klarat testerna och visar sig vara kompatibla kommer att få bära en ”TALQ Symbol”.

Läs mer om TALQ specifikationen och TALQ Consortium.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud