2013 Energimyndigheten Information Konferenser & seminarier Övrigt Programkonferenser Trafikverket

Påminnelse – Nordisk konferens om kvalitén på energieffektiv belysning!

From Dusk to Dawn – the Quality of Energy Efficient Lighting är en Nordisk konferens om kvalitén på energieffektiv belysning.

Konferensen, som organiseras av Ceebel, består av en dag av nordisk konferens på den 5 november för alla intresserade med talare från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, samt av en halvdags workshop på den 6 november för belysningsforskare inom Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet.

Konferensen organiseras på Arkitektur- och designcentrum (f.d. Arkitekturmuseet) på Skeppsholmen i Stockholm 5-6 november 2013.

Inbjudan, programmet och anmälningsinformation hittar du här:
http://ceebel.se/wp-content/uploads/2013/10/From-Dusk-to-Dawn.pdf

Anmäl dig idag för att försäkra din plats (deltagarantalet är begränsat)!

Anmälan gör du på: http://ceebel.polldaddy.com/s/registration

För projektledare inom Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet:
http://ceebel.polldaddy.com/s/projectleaders

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud