Profiler

Månadens profil – Magnus Frantzell

magnus-frantzellMagnus Frantzell arbetar på Belysningsbranschen och Ljuskultur som VD med ansvar för medlemskontakter och kontakter med organisationer och myndigheter.

En stor arbetsuppgift för närvarande är implementeringen av de olika EG-direktiv som i hög grad styr medlemsföretagens agerande på den svenska marknaden.

Magnus sitter med i styrelsen för Elkretsen AB som handhar elbranschens producentansvar för elavfall, energimyndighetens programråd för energieffektivisering inom belysningsområdet, Ceebels styrgrupp, samt Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik.

Läs mer om Belysningsbranschens verksamhet här.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud