Forskning Lunds universitet Övrigt

Disputation: How visual ergonomics interventions influence health and performance – with an emphasis on non-computer work tasks

Tid: 14 februari 2014, kl 10
Plats: Stora Hörsalen, Ingvar Kamprads Designcentrum, Sölvegatan 26, Lund

Hillevi Hemphälä disputerar den 14 februari 2014 vid Lunds universitet. Avhandlingen heter How visual ergonomics interventions influence health and performance – with an emphasis on non-computer work tasks.

Alla intresserade är välkomna att delta vid disputationen. Anmäl er i så fall till Hillevi på hillevi.hemphala@design.lth.se

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud