Avslutade projekt inom programmet Chalmers Forskning

Modell för optimerad energieffektivitet i belysningsanläggningar för cellkontor och kontorslandskap

Monica Säter, Avdelningen för Arkitektur, CHALMERS har i samarbete med Kristoffer Johnsson, JLT och Berndt Johansson, FranMan arbetat med utveckling av grundprinciper för synkronisering av dagsljus och kompletterande belysning och en ljusdesignprocess som ger hög måluppfyllelse för god rumsutformning, ljusrelaterad hälsa, visuell komfort och energieffektivitet.

Ett post dok projekt om klimatsmart belysning för kontor
Dagsljus är det mest klimatsmarta ljus vi har. Att leva med dagsljus så som det uppträder i rummet under dagen är det mest energieffektiva val man kan göra vad gäller belysning. Samtidigt som vi utnyttjar dagsljuset fullt ut får vi rätt information till vår kropp för att upprätthålla en väl fungerande dygnsrytm.

Samarbeta med dagsljuset
Om vi samarbetar med dagsljuset och fyller i bara där det verkligen behövs och när det behövs och på en nivå som stämmer med tiden på dygnet så får vi inte bara ett ljus i rummet som vi mår bra av utan samtidigt också en mycket låg energianvändning.

Sammanfattning av slutrapport 

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud