Avslutade projekt inom programmet Forskning Övrigt Projekt inom programmet

VTI – Trafiksäkerhets- och trygghetsaspekter i samspelet mellan gatumiljöns utformning och en mer energieffektiv belysning

I arbetet med att skapa attraktiva miljöer för oskyddade trafikanter är det viktigt att ta hänsyn till trygghets- och trafiksäkerhetsaspekter. Studien redovisad i VTI rapport 816 har undersökt hur ny energieffektiv belysning påverkar dessa aspekter.

Författare Annika Jägerbrand

Ladda ner hela rapporten

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud