Prismalence

Slutrapport från Prismalence

Prismalence har nu avslutat sitt projekt med utvecklingen av den energieffektiva linsen, som i huvudsak riktar sig till vägbelysningsapplikationer. Här kan du läsa deras slutrapport.

 

Linsen, som utvecklats med stöd från Energimyndigheten, uppfyller de krav som kan ställas, med tanke på spridning och jämnhet i belysning av vägytan. Med en effektiv spridning på 155 grader innebär det möjlighet att öka stolpavstånden från ca 35 meter till ca 70 meter, vid en stolphöjd på 8 meter, utan att tumma på kraven om jämnhet och störande bländning.

Linsen ger också det önskade ”ströljuset” på ett kontrollerat sätt för att belysa vägren och/eller trottoarer.

 Örnsköldsvik-Strandgatan

Linsasymmetrin gör det möjligt att ”hålla ihop” ljuset så att spridningen tvärs vägen, i princip, blir densamma oavsett avståndet till ljuskällan, inom spridningsområdet.

 

Systemet bygger på utnyttjande av en punktformig ljuskälla, företrädesvis CDM (Ceramic Discharge Metal Halid), parabolisk reflektor och asymmetrisk lins där ljusdistributionen sker med en kombination av intern totalreflektion och ”normal” optik, närmare beskriven i patent

SE 531002 C2.

 

Strandgatan, Örnsköldsvik. 220 W Ivasaki utbytt

till 70 W Cobra. Strandgatan löper i mitten av bilden.

 

Sammantaget ger det ovan nämnda en armatur, som på grund av den goda ljuskontrollen, sparar 50-70 % energi med bibehållen till förbättrad belysningseffekt. Detta är fakta som bekräftats av gjorda och uppmätta installationer.

 

Vägarmaturen benämnd ”Cobra” har i skrivande stund, sålts i ca 20 000 exemplar. Marknadsföring och försäljning sker genom Vattenfall Services Nordic. Produkten har hitintills omsatt ca 40 miljoner kronor.

 

Tack vare Energimyndighetens insats har utvecklingstiden förkortats med ett år.

 

Sammanfattning:

  1. Budget har följts
  2. Tidplanen har hållits
  3. Vidareutveckling kommer att ske i form av produktionsutveckling.
  4. SLUTKUNDEN ÄR NÖJD.

Prismalence AB 2009-04-21

Lars A Bergkvist

Projektledare

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud