Information Övrigt SIS

Standardiseringsarbetet inom Ljus och belysning

 

sis_a_logga2 about-sis

En standard kan enklast beskrivas som en frivillig och i samförstånd framtagen lösning på ett gemensamt problem. Syftet med en standard är bland annat att skapa enklare rutiner, mer kostnadseffektiva flöden och processer, högre kvalitet och säkerhet över branscher, kulturer och landsgränser

SIS, Swedish Standards Institute är en medlemsorganisation som ansvarar för Sveriges representation vid framtagningen av standarder i samverkan med sina medlemmar. Medlemmarna är företag, myndigheter, forskare och organisationer. Om du vill veta mer kan du gå in på SIS hemsida

Standardiseringsarbetet inom området Ljus och belysning är mycket aktivt och finns på tre olika nivåer:

  • den globala inom International Organization for Standardization, ISO;
  • den europeiska inom Comité Européen de Normalisation, CEN;
  • den nationella inom SIS;

nyligen blev också CIE – INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION – en viktigt partner inom den globala standardiseringen.

info

I den globala tekniska kommittén ISO/TC 274 finns (juni 2014) ännu inga Arbetsgrupper (Working Groups) då arbetet precis har startat. I den europeiska tekniska kommittén CEN/TC 169 finns (juni 2014) följande Arbetsgrupper (Working Groups):

CEN

Den svenska standardiseringskommittén för Ljus och belysning har följande omfattning (scope):

Att ta fram standarder som baseras på grundläggande forskning för Ljus och belysning inom bland annat följande områden; inomhus- och utomhusbelysning, nödbelysning, fotometri, ljusets visuella och icke-visuella effekter på människan och energianvändning.

Kommittén består av experter inom ljus och belysning från bland annat myndigheter, tillverkare, universitet/högskolor och provningsanstalter.

Vill du veta mer om standardiseringsarbetet kring Ljus och belysning och nyttan av att delta är du varmt välkommen att kontakta antingen Tommy Govén på Svensk Ljusfakta, som är ordförande för den svenska kommittén, eller Björn Nilsson på SIS som är projektledare för densamma.

 

Tommy Govén, tommy.goven@gmail.com, 070-594 04 07Björn Nilsson, bjorn.nilsson@sis.se, 08-55 55 22 97

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud