Profiler

Månadens profil – Kåre Rumar

Kåre Rumar

Kåre Rumar sitter med i Programrådet för Energimyndighetens satsning på Energieffektiviseringar inom belysningsområdet. Han är även ledamot i styrgruppen för ceebel.

Kåre Rumar startade sin högre utbildning som folkskollärare i Umeå. 1957 kom han till Uppsala och började läsa psykologi med inriktning mot samspelet mellan människa och teknik. Han kom att leda en forskningsgrupp som studerade människans förmåga att hantera den tekniska miljö som trafiken erbjuder. 1969 doktorerade han på en avhandling vid Uppsala Universitet som behandlade belysningen i vägtrafik och bilförares förmåga att se i mörkertrafik. Men han studerade även andra miljöer såsom skolbelysning, flyginstrument, kartläsning mm. Han blev bitr. professor i teknisk psykologi vid universitet 1973, forskningschef vid Statens Väg- och Transportforskningsinstitut 1975, professor och stf. GD vid institutet 1986, trafiksäkerhetsdirektör vid Vägverket 1992 och är nu pensionerad. Han har producerat ca 200 vetenskapliga publikationer, huvudsakligen rörande sikt i mörkertrafik och den mänskliga faktorn i trafiksäkerhet. Har varit assistent editor för Accident Analysis & Prevention och har gästforskat vid University of Michigan.

 

Den nuvarande uppgiften som ledamot i Programrådet för energieffektivisering av belysning kom han in på då han 2006 tillsammans med Kenneth Asp anlitades av Energimyndigheten för att kartlägga den belysningsforskning med tonvikt på energieffektivisering som pågår i landet.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud