Forskning Information Ljusforskning utom programmet Övrigt

Mentor

”Vår ambition är skapa Europas mest uppskattade Mentorprogram för forskare från universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Vi ska vara en katalysator för att stärka kommersialiseringen av forskningsresultat. Vi ska vara en viktig del i universitetens tjänsteutbud.

Vi ska utöka samarbetet mellan akademi och näringsliv

För att bidra till att mål som är utsatta i det Europeiska Forsknings programmet Horisont 2020 som berör energieffektiv belysning uppnås behöver goda forskningsresultat kommersialiseras.. Ingenjörsvetenskapsrådets mentorsprogram verkar för att stärka kommersialiseringen och göra innovationer tillgängliga på marknaden

Som forskare inom programmet för energieffektiv belysning ser jag behovet av att skapa förutsättningar för användandet av metoder för energibesparing som är komplement till att ställa om  landets anläggningar till LED. Den årliga omställningstakten på 3% kan ökas med dessa åtgärder. De kan genomföras omgående och oavsett om anläggningen är omställd  till LED eller inte. Med goda omständigheter för dagsljus kan de kompletterande åtgärderna ge ett lika starkt bidrag till energibesparing som omställningen till LED i sej och kan då öka takten i omställningen rejält.

Monica Säter Forskare Mentor 4 Research. Berndt Johansson management konsult och mentor i Mentor 4 Research.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud