Energimyndigheten F Energimyndigheten Utb Forskning Information Lunds universitet Projekt inom programmet Publikationer Tekniska Högskolan i Jönköping Tekniska Högskolan i Jönköping Utbildning

LED-belysning och brukaren

En inventering av aktuell humanrelaterad LED-forskning genomfördes under 2013. Med utgångspunkt i detta material har föreliggande forskningsöversikt sammanställts. Totalt omfattar denna drygt 400 artiklar, som redovisas under följande rubriker: Den biologiska klockan; Flimmer och dimring av LED; Energibesparing: dagsljus och ljusstyrning; Färgåtergivning; Bländning och slutligen; Upplevda ljuskvaliteter.

Carina Adanko, Marianne Küllers forskningsöversikt
Hela rapporten

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud