Forskning Information KTH STH Ljuslaboratoriet Övrig forskning Övrigt Utbildning

EES-skolans utlysta stipendier

Här hittar du utlysta stipendier inom EES-skolans verksamhet (Skolan för elektro- och systemteknik)

Stipendiet ska ge stipendiat tillfälle att genom resor eller genom praktikverksamhet i utlandet studera eller att i Sverige, eller utlandet, företa undersökningar eller experiment beträffande ljuskällor eller belysningsteknik.

Mer information

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud