Information Kalendarium Konferenser & seminarier LED-seminarier Lunds universitet Övrigt

Internationella Ljusåret 2015

EPS_UNESCO_IYL2015

Mer information om internationella ljusåret 2015

Konferens om Inomhusljus för hälsa och välbefinnande, Lund 5e februari

Sydsveriges städer satsar på smarta belysningssystem för skolor och äldre. Som ett steg i att växla upp utvecklingstakten och samspelet mellan IKT och LED ordnar Lunds universitet en konferens där UNESCOs sekreterare för internationella ljusåret, Joseph Niemela medverkar, liksom Ingemar Johansson som representerar Göteborg som är ordförande för ljusstädernas globala organisation LUCI. Konferensen arrangeras av FP7-projektet SSL-erate LightingForPeople och Future By Lund. I konferensen ingår flervetenskaplig dialog om ljus och planering av samarbete mellan regionala städer och företag som satsar på smart inomhusljus.
Läs hela programmet

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud