Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Nr 2, 2015

Bild 4 t ceebel

I detta nummer av Ceebels nyhetsbrev presenteras tre böcker om ljus som har kommit ut under det senaste året.

Den första boken är ”SEE THE LIGHT – En inspirationsbok om ljus, ljusfilosofi, ljusdesign och konsten att lära känna sitt eget synsinne” av Svante Pettersson. Detta är en bok som enligt Svante entusiasmerar läsaren till att börja förstå sitt eget synsinnes reaktioner och vilka känslor de skapar. Boken är skriven på engelska.

Den andra boken är ”FÄRG & LJUS för människan – i rummet” av Karin Fridell Anter och Ulf Klarén (redaktörer). Bokens målsättning är att förklara ljus för färgspecialisterna, att förklara färg för ljusspecialisterna och att samtidigt förmedla en förståelse för att ljus och färg måste behandlas tillsammans. Bokens olika kapitel är skrivna av experter inom respektive ämnesområde.

Den tredje boken är ”Belysningsboken : så ljussätter du inomhus” av Torbjörn Eliasson. Han menar att all belysning utgår från rumsupplevelsen – det är först när man använder belysningen för att gestalta ett rum som den får ett värde. I boken ingår olika temakapitel.

Vi hoppas att presentationerna kan inspirera till intressant läsning.

Klicka på länken nedan för att läsa hela nyhetsbrevet

http://ceebel.se/wp-content/uploads/2015/03/2015-nr-2.pdf

Om författaren

Kharin Abrahamsson

Better Tag Cloud