Belysningsbranschen Länkar Ljusets år 2015 Övrigt

Svenska arbetsplatser lider av fel belysning

ratt-ljus-for-manniska-och-miljo-245

Branschorganisationen Belysningsbranschen har med anledning av att FN-organet UNESCO utropat 2015 till ljusets år, låtit undersökningsföretaget Novus fråga svenska yrkesarbetande om hur de ser på belysningens roll vad gäller arbetsmiljö. Resultatet är inte uppmuntrande. När till exempel höj- och sänkbara skrivbord är vanliga på de flesta kontor kan nästan ingen reglera ljuset individuellt
Läs mer

Om författaren

Kharin Abrahamsson

Better Tag Cloud