Forskning Övrigt VTI

LED-lampor kan störa djur på natten

file0001821140640

Det finns en oro hos forskare att LED-lampor längs våra vägar kan ha en större negativ påverkan på nattlevande djur jämfört med de lampor som tidigare använts.

Läs mer

Om författaren

Kharin Abrahamsson

Better Tag Cloud