Information Konferenser & seminarier Övrigt

Belysning för framtiden

europe_night

Den 25-26 november ordnar CEEBEL en belysningskonferens i Jönköping.

Eftersom det kommer allt mer spännande produkter och styrbara ljuslösningar öppnar vi upp för demonstrationer av framtidens ljus och intelligenta system.

Om du har en ny produkt/lösning som du vill visa upp för ljusforskare och förnyelseintresserade användare och kunder kan du kontakta Reine Karlsson, reine.karlsson@luopen.lu.se, 0709-428872.

Om författaren

Kharin Abrahamsson

Better Tag Cloud