Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Nr 3, 2015, Årgång 7

I detta nummer av Ceebels nyhetsbrev lyfter vi fram den aktuella frågan om hur vi som oskyddade trafikanter i mörker syns, oavsett var vi rör oss och hur vägbelysningen ser ut.

Bra belysningslösningar för trafikmiljö har alltid varit angeläget för Trafikverket. Redan 1973 startade man ett nätverk i Norden (NMF) där man ville studera problemen i mörkertrafik för att förbättra synförhållandena. Under senare år har problemområdet utvidgats till att gälla synbarhet och informationsöverföring till trafikanten mera generellt. Tillsammans med VTI har Trafikverket tagit fram en handbok för vägbelysning och i juni i år kom Trafikverket ut med en ny utgåva av VGU (Vägars och gators utformning).

I nyhetsbrevet presenteras även aktuell forskning från VTI där man har studerat fotgängares synbarhet vid olika väder- och ljusförhållanden och arbetar med att utveckla en metod för att mäta upptäckbarhet av dessa i verklig trafik. Faktorer som synbarhet, trygghet och trafiksäkerhet påverkas av belysningsnivå /belysningsklass. Kan vi revidera de befintliga riktlinjerna för väg- och gatubelysning för att minska energiåtgången, utan att påverka dessa negativt? Kanske är alla våra problem lösta när nu världens smartaste gatlyktor testas i den skotska staden Glasgow. Den avancerade tekniken gör att armaturerna slår larm om luften är dålig, ökar ljusstyrkan automatiskt för förbipasserande och räknar all trafik.

Klicka på länken för att läsa hela nyhetsbrevet 2015 nr 3

Om författaren

Kharin Abrahamsson

Better Tag Cloud