Information Länkar Media Övrigt

Data från belysningssystem har stort affärsvärde

file6751276617247
General Electric satsar på ”briljanta” lösningar för datautbyte med belysningssystem.
Dessa systemlösningar är en öppning till väsentligt högre värdeskapande än vad den traditionella belysningen ger.

Om författaren

Kharin Abrahamsson

Better Tag Cloud