Forskning Kalendarium Konferenser & seminarier Länkar Övrigt

Välkommen att delta i den internationella konferensen om människa-miljö studier (IAPS 24)

IAPS

IAPS är en internationell plattform för tvärvetenskaplig forskning om sampelet mellan människa och miljö. Temat för den 24:e konferensen är ”Människan i hemmet, på arbetsplatsen och under fritiden – Hållbar utveckling och användning av inomhus och utomhusmiljöer i vardagslivet.”

Att förbättra människors välbefinnande och miljö; främja flervetenskaplig samverkan om människa-miljö relationer; stärka kommunikation och dialog mellan berörda parter samt främja integreringen av forskning, utbildning, politik och praktik är vad konferensen vill åstadkomma. Tematiska diskussioner kompletteras med väl valda studiebesök, där goda exempel på hållbar utveckling från Öresundsregionen kommer att stå i fokus.

Forskargrupperna i miljöpsykologi vid Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp har i tuff konkurrens fått äran att arrangera den 24:e internationella konferensen om människa-miljö studier (IAPS 24) 26 juni till 1 juli 2016.

Över 300 forskare från hela världen som tillsammans representerar ett 20-tal olika discipliner förväntas presentera och diskutera den senaste forskningen om aktuella lokala och globala trender i både den byggda miljön och naturmiljön i förhållande till människans beteende, livskvalitet, välbefinnande och hälsa samt sociala relationer (www.iaps24.se). Fokus är riktat mot kärnan i de globala hållbarhetsfrågor: vad vi gör, känner och tänker i vår vardag och hur detta bidrar till att forma vår individuella och kollektiva miljö. Detta är teman som berör dig som arbetar med frågor i gränslandet mellan psykologi, sociologi och geografi i relation till arkitektur, landskapsarkitektur, fysisk planering och ekologi och/eller vill utveckla din kompetens inom området.

Webbadress, www.iaps24.se; e-post, info@iaps24.se.

Om författaren

Kharin Abrahamsson

Better Tag Cloud