Information Länkar Övrigt SIS

Standardiseringsarbetet inom Ljus och belysning

SIS-Swedish-CMYK

En standard kan enklast beskrivas som en frivillig och i samförstånd framtagen lösning på ett gemensamt problem. Syftet med en standard är bland annat att skapa enklare rutiner, mer kostnadseffektiva flöden och processer, högre kvalitet och säkerhet över branscher, kulturer och landsgränser.

Läs mer

Om författaren

Kharin Abrahamsson

Better Tag Cloud