Energimyndigheten F Forskning Information Lunds universitet Övrigt Projekt inom programmet

Dimrad belysning längs gångvägar – så påverkas gånghastighet och läsbarhet

Labbet_inne_1

Att gå är ett sätt att transportera sig som främjar både hälsa och miljö. I Sverige där det tidvis är mörkt en stor del av dygnet är det viktigt att gångvägar genom bostadsområden och parker är belysta på ett sådant sätt att människor inte väljer andra transportmedel för att de är rädda, inte kan orientera sig eller på annat sätt hindras.

Läs hela artikeln av Eja Pedersen

Om författaren

Kharin Abrahamsson

Better Tag Cloud