Demonstrationsanläggningar

Energieffektiviseringsarbete på Värnamo sjukhus

Värnamo Sjukhus satsar på energibesparing inom flera områden. Energieffektivisering inom belysning är en del man arbetar aktivt med. Kjell Gräsberg som är fastighetschef på Landstingsfastigheter i Värnamo berättar om deras insatser.

varnamo-sjukhus

 

 

 

 

Intresset för ljus och belysning är stort och de kvalitéer en bra belysning ger innebär trygghet och ökad säkerhet men även trivsel som en viktig arbetsmiljöfråga. Det armaturval vi gjort tillsammans med s k DALI-styrning har inneburit stora energibesparingar (halvering) och en tryggare vistelse i kulvernätet.

kulvert1Kostnader för belysning är idag stora och många belysningsanläggningar är gamla och ineffektiva. Ett nytt långsiktigt energi- och miljötänkande kräver ett nytt förhållningssätt till belysning. Det finns ingen motsättning mellan ljusgestaltning och energibesparing.

Vidare är det vår förhoppning att arbetet med kulvertar och korridorer på Värnamo sjukhus kan tillämpas på fler offentliga byggnader i landet.

Vår ambition är att fortsätta arbetet i korridorsystem plan 2 och 3 (entréplanen). Här kommer även solinstrålning att spela en viktig faktor då tillräckligt dagsljus kommer att tona ner belysningen.

Pågående belysningsprojekt på Värnamo sjukhus:belysningskluster

• Belysningskluster plan 1

• Korridorbelysning plan 2

• Entrèplan plan 3

• Dagsljusstyrning av belysning

• Fortsatt utbyggnad av utvändig LED-belysning

 

 

 

Kort teknisk beskrivning av ny belysning i kulvertsystemet

styrning-11styrning-2Belysningen styrs via ett DALI-styrsytem. Allmänbelysningen (tak- och väggarmaturer) styrs via närvarodetektering som är indelade i 30 sektioner och 8 zoner. Vid närvaro styrs

belysningsnivån upp till 90 %. Efter inställd tid går belysningsnivån ner till 10%.   Spotlightarmaturerna som finns placerade i korsningar och svängar för att öka säkerheten, styrs via tidfunktioner i DALI-systemet via Helvar DIGIDIM router.

 24-miljoner

 

 

 

 landstingsfastigheter/Kjell Gräsberg, Värnamo

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud