Konstfack Projekt inom programmet

Pilotstudie om energi, rumsupplevelse och funktion

KonstfackPilotstudier kring optimering av energibesparing, rumsupplevelse och funktionalitet vid belysningsplanering

(Pilot studies regarding optimised energy saving, spatial experience and function in lighting planning.)

 

Projektet undersöker hur ljus- och belysningslösningar påverkar rumsupplevelse och funktionalitet. Målet är att samordna perceptuella, funktionella och energimässiga faktorer så att en optimal samverkan uppnås mellan konstljus, dagsljus och rummets utformning och färg. Projektet har direkt anknytning till ett planerat större forskningsprojekt som syftar till att syntetisera kunskap från olika delar av kunskapsfältet färg-ljus-rum. Forskare och produktutvecklare från olika discipliner och industrigrenar formulerar gemensamt kriterier för god belysning vad gäller energiåtgång, funktion, upplevelse etc. Ett antal fullskalerum utformas och ljussätts för att motsvara kritererna och utvärderas i förhållande till dessa, som därmed testas inför fortsatt forskning. Dokumentationen används i information kring energibesparing.

 

För projektet ansvarar docent Karin Fridell Anter och högskolelektor Ulf Klarén. Det är förlagt till Perceptionsstudion vid Konstfack, Sveriges största konst- och designhögskola.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud