Projekt inom programmet SP Tekniska Högskolan i Jönköping

Utveckling av energisnål och innovativ ljusstyrande LED-optik

Projektets övergripande och långsiktiga målsättning är att utveckla verktyg och metoder som kan medföra att elenergiuttaget för belysning i Sverige sänks med 80-90%, från för närvarande 14 TWh till 2-4 TWh.

Målsättningen för projektet är att utveckla optiska verktyg (och även elektroniska) för LED-ljuskällan. Användning av effektiva armaturverktyg bör på sikt kunna sänka uttaget av elenergi till belysning i Sverige med 5-6 TWh samt även höja belysningens kvalitet påtagligt. I utvecklingen ingår insamling och penetring av den teknik som finns globalt tillgänglig för LED-teknik och ljustyrning av LED (både optiskt och elektroniskt).

Denna teknik kan sedan lägga grunden för utveckling av i första hand datorhjälmedel (ljussimulerings- program) som integreras med kommersiella CAD-program. Under projektets gång kommer framtagna resultat att kunna användas av svensk belysningsindustri. Samarbetspartner i projektet är Tekniska Högskolan i Jönköping, Fagerhults Belysning AB, Philips AB, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt representanter för svensk belysningsbransch.

 

Projektledare: Nils Svendenius, Tekniska Högskolan i Jönköping, Gösta Werner, SP, Borås

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud