Om oss

Munksjöbron Jönköping Foto: Daniel RoosCentrum för energieffektiv belysning (ceebel) är ett samverkansprojekt mellan Lunds Universitet och Tekniska Högskolan i Jönköping som genomförs inom ramen för Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet.

 

Syftet med ceebel är att koordinera, bevaka, sprida och presentera forskning om och utveckling av energieffektiv belysning till såväl branschen som inom vetenskapssamhället och genom ökad samverkan höja den allmänna kompetensnivån inom landet.

Centret ska koordinera den verksamhet som initieras genom Energimyndighetens speciella satsning på att utveckla energieffektiv belysning och därigenom skapa förståelse för hur teknikens fulla energieffektiviseringspotential kan utnyttjas genom att sätta in forskningsresultat i ett samhälleligt sammanhang.

Resultaten av genomförd forskning och utveckling presenteras via denna hemsida och genom nyhetsbrev, seminarier och konferenser som anordnas inom ramen för projektet.

 

Better Tag Cloud