Arbetsgruppen

Ceebels arbetsgrupp består av föreståndare Thorbjörn Laike, biträdande föreståndare Annika Kronqvist, forskningssamordnare Reine Karlsson och samordnare Kharin Abrahamsson. Gruppen arbetar löpande med centrets verksamhet.

ThorbjörnLaike01

Thorbjörn Laike, föreståndare
Professor inom forskningsområdet Bebyggd miljö,
Tekniska Högskolan i Jönköping samt
Docent i miljöpsykologi vid Institutionen
för arkitektur och byggd miljö, LTH, Lunds universitet
Thorbjorn.Laike[AT]arkitektur.lth.se
Tel 046-222 70 78, 070-370 44 73

AK 2010

Annika Kronqvist, bitr föreståndare

MFA, ljusdesigner JTH, TeknDr,
Adjunkt, programansvarig Ljusdesign
Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap
Tekniska Högskolan i Jönköping

Annika.Kronqvist[AT]jth.hj.se

Tel 036-10 19 20

Kharin Abrahamsson, samordnare

Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap

Tekniska Högskolan i Jönköping

kharin.abrahamsson[AT]jth.hj.se

Tel 036-10 16 26

reine-farg

Reine Karlsson, Lund Lighting Initiative

Lunds universitet

Reine.Karlsson[AT]tem.lu.se

Tel 046-16 58 54, 070-942 88 72

Better Tag Cloud