Styrelse

Ceebels styrelse består, förutom arbetsgruppen, av medlemmar från olika företag, myndigheter och organisationer som på olika sätt har koppling till energi och belysning.

Styrelsens medlemmar

 

Monica Billger

Chalmers, arkitektur. PhD, akademisk ledare för Center of Visualization, en av två nationella Knowledge Arenas inom nätverket VISARD, Visualisation in Sweden – Arenas for Research and Development.

Jan Ejhed

KTH, Skolan för teknik och hälsa. Ansvarig för Ljuslaboratoriet. Arkitekt, inredningsarkitekt, forskare och ljus- och armaturdesigner.

Mats Holme

Belysningsbranschen VD för Belysningsbranschen. Civilingenjör från KTH, linjen för väg- och vatten med byggnadsekonomisk inriktning. Marknadsekonomutbildning på IHM Business School. Tidigare produktchef på Alcro Färg med tyngdpunkt på utveckling, miljö-anpassning och marknadsföring av inomhusfärgprodukter för konsument- och yrkesmålerimarknaden.

Petter Hafdell

Belysningsspecialist på Trafikverket. Tar fram systemstandard och utveckling inom väg- och tunnelbelysning. Ingenjör och företagsekonom. Tidigare VD hos belysningskonsult, arbetat hos belysningsleverantör, beställare för gatubelysningen i Stockholms innerstad samt som konsult och entreprenör inom väg- och gatubelysning. Ordförande Stiftelsen Ljusforum.

Maria Nilsson Tengelin

SP – Sveriges tekniska forskningsinstitut. Mätteknik, Fotometri & Radiometri.

Göran Hellborg

Arkitekt SAR/MSA, Master i Arkitektur Lunds Tekniska Högskola, Avdelningschef för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Tekniklektor. Arbetar med undervisning – utbildningsfrågor och utvecklingsprojekt inom Arkitektur och byggnadsteknik. Praktiserande arkitekt med egen verksamhet.

Annika Jägerbrand

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Fil. dr i växtekologi med inriktning mot klimatförändringar, Göteborgs Universitet, 2005, därefter post-doc på Hokkaido University, Japan. Miljöforskare på miljöenheten, VTI, med inriktning mot energieffektiv belysning, vägmiljö, klimatanpassning av transportsystemen, trafiksäkerhet och viltolyckor. Sitter även med som VTIs representant i NVR, Nationella Viltolycksrådet.

Annika Kronqvist

Ceebel. Tekniska högskolan i Jönköping. MFA inredningsarkitektur HDK, ljusdesigner JTH, TeknDr. Universitetsadjunkt, programansvarig på avdelningen för belysningsvetenskap, JTH. Presenterar sin avhandling om kontorsarbetsplatsens ljusmiljö Lighting Design in Computerized offices inom kort. För Annika är ljus inte bara något som fyller en funktion eller en skönhetsupplevelse, utan något som är integrerat i vårt samhälle. Därför är det viktigt att diskutera ljusets påverkan på människor och ekosystem, såväl som hänsynstaganden till energiåtgång och byggnadsutformning. Eftersom ljusforskning i Sverige är ett ungt forskningsområde är det viktigt att olika infallsvinklar på frågor som är viktiga för hälsa, prestation, energiaspekter etc. inkluderas. När olika vetenskapsområden möts kan synergieffekter uppstå. Annika är också biträdande föreståndare för ceebel.

Arne Lowden

Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet. Fil.dr. i psykologi 1999. Ackrediterad sömnspecialist 2010. Docent. Arne arbetar som sömn- och stressforskare och hans forskningsprofil är ”dygnsrytmer, ljusbeteende, sömn ”. Med sömn som specialitet är Arne för närvarande en av 30 certifierade sömnspecialister idag verksamma i Sverige. Arne är även aktiv som lärare, bl.a. som ämnesansvarig för sömn på distanskursen ”Livsstil och Hälsa” vid SLU och momentansvarig för kursen ”Arbetspsykologi och hälsa” på Psykologprogrammet vid Karolinska Institutet. Han har aktivt deltagit i flera konferenser samt tagit fram utbildningsmaterial till många utbildningar, bl.a. ”Skiftarbetarkörkort” som ges ut i samarbete med Prevent och ”Mat och sömnskola” från Mjölkfrämjandet.

Thorbjörn Laike

Föreståndare för Ceebel. Fil.dr i psykologi. Docent i miljöpsykologi, Lunds tekniska högskola. Adjungerad professor, Tekniska högskolan i Jönköping. Har sedan 1988 arbetat vid Lunds universitet med miljöpsykologisk forskning och sedan 2013 också engagerad inom forskningsområdet Bebyggd miljö vid Tekniska högskolan i Jönköping. Hans forskningsinriktning rör ljusets inverkan på människan utifrån såväl visuella som biologiska och emotionella aspekter med syfte att förstå hur ljusets egenskaper påverkar människans förutsättningar för perception och upplevelse av rum, påverkan av cikadiska rytmer, kognition och emotioner. Forskningen är tillämpad och applicerbar i verkliga miljöer.  Han arbetar med ett flertal projekt som behandlar hur vi kan utveckla energieffektiv belysning och samtidigt erhålla en ljusmiljö som stödjer människan.

Lars J Nilsson

Professor vid Avdelningen för miljö- och energisystem och ordförande i Forskningsnämnd 3 vid LTH. Lars har mer än 20 års erfarenhet inom bl a energisystemforskning, energieffektivisering och policyanalys. Han är en av huvudförfattarna till IPCC:s kommande rapport om förnybara energikällor och programchef för det mångvetenskapliga forskningsprogrammet LETS2050 (Governing transitions to low carbon energy and transport systems 2050).

Jörgen Thaung

Forskare vid avdelningen för Oftalmologi, Göteborgs universitet. Civilingenjör samt Medicine doktor på en avhandling om bländning och ljusspridning i ögat. Leder ett forskningsprojekt för visualisering av ögats optiska begränsningar utifrån ålder och sjukdom. Arbetar även med adaptiv optik för högupplöst ögonbottenfotografering. Är medlem i nationella samverkansgruppen kring riskerna med starka laserpekare.

Reine Karlsson
Professor Ecodesign, Lund University, Projektledare vid  LU Open Innovation Center

 


 

Better Tag Cloud